Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2016

Bilety już w sprzedaży!
Sprawdźcie sami: http://bit.ly/2bImKTK

Jerzy Drozda Jr.. to nasz kolejny prelegent. Na konferencji opowie o praktycznym podejściu do tworzenia efektów wizualnych w Adobe After Effects.

Więcej na: http://digitalworkshops.pl/

Reposted fromdanio danio

September 17 2016

Dzień dobry! Mamy przyjemność przedstawić Wam pierwszą prelegentkę konferencji DigitalWorkshops, Katarzynę Koletę Kwietniewską.

Nasza prelegentka opowie, czym jest digital painting i jak sobie z nim radzić. Katarzyna jest magistrem komunikacji społecznej. Od 14 lat rysuje cyfrowo za pomocą tabletów graficznych, od Pentagrama, po Wacoma Intuos Pro.

Wie więc najlepiej, jakie przeszkody czekają w pracy z profesjonalnym sprzętem. Od 9 lat pracuje w zawodzie, ma doświadczenie w DTP i poligrafii.
Jest publikowanym artystą na łamach czasopisma branżowego PSD w temacie ilustrowania w Photoshopie. Niektórzy z Was mieli możliwość poznania jej na branżowym portalu digart.pl jako moderatorki działu digital painting.

Fascynuje ją sci-fi jak i czytanie, inspiracje czerpie również z krajobrazów przemykających podczas długich wycieczek rowerowych. Przyjmijcie ją ciepło, i podarujcie share :)
Zapraszamy do zapoznania się z szczegółami konferencji na:

https://digitalworkshops.pl/

Bilety są już do kupienia na http://bit.ly/DigitalWorkshops-2016

Wydarzenie na FB: http://bit.ly/2bCDlb2
Do zobaczenia!
Reposted fromdanio danio

February 07 2016

00:40

February 03 2016

23:10

February 02 2016

10:14

Nowy Mistrz na Digarcie

Marcin Szpak - nowy Mistrz

February 01 2016

18:44
10:05

January 28 2016

05:59

January 21 2016

00:19

January 15 2016

19:19

19:19

January 11 2016

14:39

January 05 2016

21:30

January 02 2016

19:41

Wystawa w opuszczonej kamienicy

January 01 2016

06:00

December 30 2015

23:47

AthensArt International Arts Festival - Year 2016

AthensArt International Arts Festival - Year 2016 Calendar

December 28 2015

18:11

December 20 2015

17:23

December 19 2015

00:31
00:31
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl