• wombinka
 • sian
 • gracjanhi
 • rev
 • jormungund
 • kaczo
 • lucanus
 • outstar
 • toganja
 • zacho
 • ladnydigart
 • ibrachim
 • rogatek
 • vith
 • okoo
 • danio
 • panszpik
 • schadock
 • LasekDaily
 • automatenspielereien
 • wolek
 • sephirath
 • awakening
 • basketmaker
 • shiningblack
 • exposiure
 • brs
 • helghast
 • dullita
 • coffeeorsex
 • bng123
 • czekoladowamamba
 • Nenek
 • ottopilotto
 • emblemat
 • leszczynska
 • ARUTLUC
 • soultraveling
 • powidlo
 • BlackCat666
 • honte
 • shemkel
 • picakus
 • convoitise
 • eterycznosc
 • ilikepigs
 • guyver
 • vibrant
 • unitedsoupsphotoart
 • bartoszkowe
 • nicdostracenia
 • tobixer22
 • malapicza
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

4439 0e5c
0456 bc27
5014 d08f
cutze3
Podobno ważne w życiu jest szanowanie drugiej osoby - szkoda tylko, że gdy trzecia w to wchodzi rozpierdoli Ci wszystko 
— Loca
6216 a57e
Reposted fromdivi divi viagorzkiewspomnienia gorzkiewspomnienia
Ludzie mają dziś mało czasu na wielkie uczucia
— Marek Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
Czasem wystarczy jedno słowo kogoś, kto w ciebie wierzy, by wrócić do świata.
— Alessandro D'Avenia

Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

— te-quiero.soup.
Wszystko, czego pragniesz, jest po drugiej stronie strachu. 
4114 e57f 500
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
6689 deb8
Reposted fromGIFer GIFer viajointskurwysyn jointskurwysyn
7784 4e93 500
Reposted from777727772 777727772 viajointskurwysyn jointskurwysyn
Trzeba się nauczyć zapominać o cudzych obietnicach.
— Henning Mankell
Reposted frompozakontrola pozakontrola viauciekam uciekam
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viayourheartbeat yourheartbeat
1978 eeb5
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl