• wombinka
 • sian
 • gracjanhi
 • rev
 • jormungund
 • kaczo
 • lucanus
 • outstar
 • toganja
 • zacho
 • ladnydigart
 • ibrachim
 • rogatek
 • vith
 • okoo
 • danio
 • panszpik
 • schadock
 • LasekDaily
 • automatenspielereien
 • wolek
 • sephirath
 • awakening
 • basketmaker
 • shiningblack
 • exposiure
 • brs
 • helghast
 • dullita
 • coffeeorsex
 • bng123
 • czekoladowamamba
 • Nenek
 • ottopilotto
 • emblemat
 • leszczynska
 • ARUTLUC
 • soultraveling
 • powidlo
 • BlackCat666
 • honte
 • shemkel
 • picakus
 • convoitise
 • eterycznosc
 • ilikepigs
 • guyver
 • vibrant
 • unitedsoupsphotoart
 • bartoszkowe
 • nicdostracenia
 • tobixer22
 • malapicza
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2017

7580 672b 500

kniivila:

Dog does not understand

August 20 2017

Reposted fromFlau Flau viaPaseroVirus PaseroVirus
7881 2c8f 500
Reposted from0 0 viaMagnolia11 Magnolia11
Zapaliłem papierosa, choć wcale nie chciało mi się palić. Ale musiałem coś robić. Nieustannie. Żeby nie myśleć. Żeby ani przez chwilę nie spojrzeć prawdzie w twarz. A raczej w twarze, bo prawda, którą chciałem poznać, miała ogrom twarzy. Dziesiątki, setki twarzy. Miała też jedną i przeogromną twarz; była nią bezsilność. Porażająca. Wiedziałam, czułem, że źle się dzieje, i nie potrafiłem niczego zrobić. Nie miałem wyjścia. Ot, po prostu nie miałem wyjścia. Być może wszystko to było złudzeniem, być może istniało jakieś rozwiązanie, ale nie potrafiłem go znaleźć.
— Jarosław Borszewicz "Mroki"
Reposted fromstercum stercum viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
0858 bc12
Reposted fromscorpix scorpix viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
5439 d075
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
7067 dc8b 500
Reposted fromkaiee kaiee viaRedHeadCath RedHeadCath
Reposted fromFlau Flau viaPaseroVirus PaseroVirus


hopefully the mother isn't around
0254 d610
Improved.
Reposted frompankamien pankamien viasilence89 silence89
7726 6830 500
czas zebys splacil swoj dlug
Reposted fromjottos jottos viaOhSnap OhSnap
4792 4fd5 500
Reposted fromtgs tgs viadarthsadic darthsadic
5998 4a0b
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasohryu sohryu
Reposted fromFlau Flau viasohryu sohryu
4315 2ed1 500
Reposted fromvideogames videogames viahardkorwey hardkorwey
2712 d569
Reposted fromomengnidnif omengnidnif viasober sober
3742 2db0 500
Reposted fromjanuschytrus januschytrus viawasnae wasnae
4506 0f03
Reposted fromthesarren thesarren viagreywolf greywolf
6849 a681 500
Reposted fromhentai1 hentai1 viaorangeugarte orangeugarte
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl